Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van De Vakklusser B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Vakklusser. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door De Vakklusser met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en aangepast. De Vakklusser B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel De Vakklusser alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Hyperlinks op deze site die leiden naar websites buiten het domein van De Vakklusser zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze hyperlinks geactiveerd worden verlaat men de website van De Vakklusser. De Vakklusser is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, echter wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door De Vakklusser worden onderhouden wordt afgewezen.

De Vakklusser sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.